in

Zagrebačka županija izdvojila 5 milijuna kuna za uređenje društvenih domova, područnih škola i cesta

Županija će sudjelovat u sufinanciranju prijavljenog programa/projekta s najviše do 500.000 kuna po odabranom programu/projektu

Zagrebačka županija uputila je gradovima i općinama  javni poziv za prijavu programa/projekata za sufinanciranje izgradnje i uređenja infrastrukture na ruralnim prostorima. Za tu namjenu Zagrebačka je županija osigurala 5 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a javni poziv otvoren je do 15. ožujka.

Sufinanciranje podrazumijeva programe/projekte izgradnje ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta te izgradnju, adaptaciju, sanaciju i opremanje područnih škola i objekata društvene namjene poput vatrogasnih i društvenih domova, dječjih igrališta, sportskih građevina, groblja i svih drugih. Prihvatljive aktivnosti su građenje, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i/ili opremanje infrastrukturnih objekata na ruralnom području.

Zagrebačka županija sudjelovat će u sufinanciranju prijavljenog programa/projekta s najviše do 500.000 kuna po odabranom programu/projektu.

Poticanje dugoročno održivog i teritorijalno uravnoteženog razvoja

Opći cilj programa je poticanje dugoročno održivog i teritorijalno uravnoteženog razvoja na cijelom području Zagrebačke županije, posebno u dijelu koji se odnosi na infrastrukturu i kvalitetu života na ruralnom području. Prijavljeni program/projekt mora biti usklađen s Razvojnom strategijom Zagrebačke županije te razvojnim programima i planovima jedinica lokalne samouprave, a ciljevi njegove provedbe jasno definirani i mjerljivi.

Prijave mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije koje u svojim razvojnim programima, planovima i proračunu za 2021. godinu imaju planirana sredstva za financiranje kandidiranih programa/projekata.

Prijave na natječaj vrše se elektronički, putem sustava ePrijave na način da se ispuni odgovarajući obrazac i učita propisana dokumentacija (skenirani dokumenti/formati pdf i jpg) u sustav za prijavu projekata. Nakon završetka ePrijave potrebno je ispisati prijavni obrazac, potpisati ga te poslati u roku od 7 dana od dana ispunjavanja ePrijave, (bez već priložene propisane dokumentacije), preporučenom poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb.

Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje i prijavni obrazac nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti na broj telefona 01/6009-466.

Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Loading…

0

Što misliš?

Napisao Emily Nović