in ,

Sljedeći tjedan 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

Sljedeći tjedna, u četvrtak, 29. rujna, održat će se 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice s početkom u 09,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica. Cijelu sjednicu moći ćete pratiti putem video streama na našem portalu, a na predloženom dnevnom redu našlo se 16 točaka kojima će se raspravljati o sljedećim stavkama:

 •  Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu
 • Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu

a) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2022. godinu
b) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2022. godinu
c) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. na području Grada Velike Gorice

 • Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Velike Gorice
 • Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima
 • Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
 • Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu
 • Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 1068/1, k.č.br. 1068/2, k.č.br. 1034/2 i k.č.br. 1034/3 k.o. Kurilovec Novi
 • Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 5253/2 i k.č.br. 5254/3 k.o. Velika Gorica
 • Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. kod Hrvatske poštanske banke d.d.
 • Prijedlog Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velika Gorica

 • Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada u okoliš na području Grada Velike Gorice
 • Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice
 • Prijedlog Zaključka o potpisivanju Dodatka I. Ugovoru o upravljanju Odlagalištem neopasnog (komunalnog) otpada Mraclinska Dubrava između Grada Velike Gorice i VG Čistoće d.o.o.
 • Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Kuče
 • Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Staro Čiče
 • Informacija o EU projektu Velika Gorica „Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracija Velika Gorica“

Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Loading…

0

Što misliš?

Napisao vgradu