in

Velikoj Gorici 60.000€ za ulaganje u održivu energiju

Kao pilot područje za izradu investicijskog koncepta izabrana su naselja Buševec, Rakitovec i Turopolje

U okviru programa Horizon 2020, pokrenuta je inicijativa European City Facility (EUCF) za po-dršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju te pruža stručnu i financijsku podršku gradovima u pripremi potrebnih analiza (npr. pravnih, ekonomskih, tržišnih…) i studija izvodljivosti te daje pomoć u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta.

Prvi javni poziv EUCF-a zatvoren je 2. listopada 2020. godine, a na isti se zaprimljeno više od 250 prijava iz cijele Europe. Najviše prijava je zaprimljeno iz južne Europe (48%), zatim iz sred-nje i istočne Europe (28%) te nordijskih zemalja i zapadne Europe (26%). Hrvatska je u bloku s 10 drugih zemalja u sklopu kojeg se financiralo 10 projekata, od kojih su 3 projektne prijave iz Hrvatske.

Iako je konkurencija bila velika, jedan od prihvaćenih projektnih prijava je i prijava Grada Velike Gorice. Tako je Velika Gorica, u svrhu izrade investicijskog koncepta ”Razvoj energetski pozitiv-nih i klimatski neutralnih naselja”, dobio darovnicu od 60.000 eura. Kao pilot područje za izradu investicijskog koncepta izabrana su naselja Buševec, Rakitovec i Turopolje, a uz koje je u nepo-srednoj blizini te ujedno i na rubnom području grada naselje Ogulinec.

Jedan od glavnih ciljeva projekta je kroz detaljne stručne analize pronaći financijski prihvatljive mehanizme, inovativne poslovne modele i organizacijske oblike, koji će staviti u funkciju ras-položivi prirodni potencijal te omogućiti dugoročnu financijsku održivost planiranih instalacija. Pored integracije obnovljivih izvora energije u naselju će se planirati i provoditi mjere povećanja energetske učinkovitosti naselja i smanjenje razlike u performansama korisnika, pro-moviranje nZEB standarda gradnje (zgrada gotovo nulte energije) i obnove, promoviranja i primjene inovativnih rješenja u zgradarstvu te inovativnog pristupa interoperabilnosti novih i postojećih tehnologija.

Također će se raditi na potpori u integraciji i razvoju pametnih rješenja za povezivanje sektora/objekata u energetski pozitivnom naselju, fokusiranjem na inovacije u energetici, transportu i informacijsko komunikacijskim tehnologijama (IKT), uključujući angažira-nost korisnika i različite socio-kulturne ciljne skupine, aspekte lokalne uprave i uravnoteženje gradskih infrastruktura.

Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Loading…

0

Što misliš?

Napisao Redakcija