in , ,

Već u rujnu 2026. godine prvi školarci u OŠ Kurilovec!

Radi prelaska osnovnih škola u Velikoj Gorici na nastavu u jednoj smjeni, predviđa se izgradnja i opremanje nove Osnovne škole  Kurilovec te dogradnja i rekonstrukcija Osnovne škole Eugena Kumičića.

Danas je i službeno – kreće se s izgradnjom nove Osnovne škole u Kurilovcu, a rekonstruirat će se i dograditi OŠ Eugena Kumičića. I jedna i druga škola trebale bi učenike u novim školskim učionicama dočekati u školskoj godini 2026./2027.!

21. ožujka dobili smo suglasnost resornog Ministarstva za izgradnju Osnovne škole u Kurilovcu te rekonstrukciju OŠ Eugena Kumičića. U OŠ Eugena Kumičića bit će više od 350 učenika koji će doći u nova razredna odjeljenja, pa možemo reći da će se kapacitet škole duplo povećati. Sufinanciranje rekonstrukcije odobreno je u 100-postotnom iznosu od strane resornog Ministarstva, a uključivat će i manju sportsku dvoranu. Govoreći o novoj školi u Kurilovcu, ona će biti kapaciteta nešto manje od 700 školaraca. Resorno Ministasrtvo sufinancirat će ovaj projekt s 83 posto, a ostatak sredstava osigurat će Grad. Uz nju će biti i trodijelna sportska dvorana koja neće služiti samo školarcima već i za potrebe sportaša u gradu, bit će to jedna od najmodernijih škola u Hrvatskoj! – ponosno je najavio gradonačelnik Krešimir Ačkar.

Naime, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u srpnju 2023. godine u sklopu Nacionalnog plan oporavka i otpornosti (NPOO) objavilo otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ referentni broj: NPOO C3.1.R1-I2.01. Sredstva iz Poziva su bespovratna.

U skladu s uvjetima Poziva te prema Smjernicama i Normativima određenim od strane Ministarstva, kao i Zakonu o gradnji, Grad Velika Gorica je pristupio prikupljanju podataka o infrastrukturnim kapacitetima osnovnih škola i veličini razrednih odjela te predviđanju demografskih kretanja u Gradu Velikoj Gorici te je Izrađena Analiza postojećih kapaciteta osnovnih škola s projekcijama željenog stanja (rad u jednoj smjeni) te se dobio precizni odgovor o opsegu potrebnih izgradnji i dogradnji i za njih izradila idejna rješenja.

Tako su prema procjeni izrađena idejna rješenja za:

 1. Projekt: Izgradnja i opremanje OŠ Kurilovec sa sportskom dvoranom i vanjskim sadržajima
 2. Projekt: Dogradnja i rekonstrukcija Osnovne škole Eugena Kumičića

Za navedena idejna rješenja zatražena je i 21. 3. 2024. godine dobivena Suglasnosti od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Trenutno je pokrenut postupak javne nabave za izradu projektno-tehničke dokumentacije i ishođenju potrebnih dozvola za gradnju ta dva projekta.

Izgradnja i opremanje OŠ Kurilovec sa sportskom dvoranom i vanjskim sadržajima

Radi prelaska osnovnih škola u jednosmjensku nastavu predviđa se izgradnja i opremanje slobodnostojeće nove OŠ Kurilovec s trodjelnom sportskom dvoranom i vanjskim sadržajima, max. etažne visine S + Pr + 1. Kapacitet osnovne škole je 24 razredna odjela, od toga 12 razreda razredne nastave i 12 razreda predmetne nastave za ukupno 672 učenika i dodatna 4 posebna razredna odjeljenja (mali razredi), što sveukupno čini 692 učenika: RN (12×28) + PN (12×28) + PRO (4×5).

Lokacija:

Odabrana lokacija za izgradnju nove škole OŠ Kurilovec je dio k.č.br. 688/1, k.o. Kurilovec, Ulica Franje Kirinčića Boška bb, Velika Gorica. Predmetna čestica je sukladno ZK ulošku br. 383 u vlasništvu Republike Hrvatske s ukupnom površinom od 100.538,00 m2. Čestica je neizgrađena. Prijedlogom parcelacije određen je dio k.č.br. 688/1, k.o. Kurilovec u površini od cca. 43.767,00 m2 na kojem je predviđena izgradnja OŠ Kurilovec sa sportskom dvoranom i vanjskim sadržajima. Grad Velika Gorica je u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kojima bi se steklo pravo izgradnje predmetne osnovne škole na predviđenoj lokaciji.

Ukupna građevinska bruto površina (GBP) predmetnog zahvata iznosi 9.804,51 m2, od toga:

 • Škola, GBP = 7.128,62 m2
 • Trodjelna sportska dvorana, GBP = 2.675,89 m2

Ukupna tlocrtna površina (TP) vanjskih prostora iznosi 20.754 m2, od toga:

 • Opći prostori, TP = 8.200 m2
 • Prostori nastavnih područja, TP = 12.554 m2
Foto: Facebook

Dogradnja i rekonstrukcija Osnovne škole Eugena Kumičića

Radi prelaska osnovnih škola u jednosmjensku nastavu predviđa se dogradnja i rekonstrukcija Osnovne škole Eugena Kumičića, pretpostavljena bruto površina dogradnje 4.433 m² i rekonstrukcije postojeće zgrade bruto površine 4.658 m². Postojeća škola trenutno broji 930 učenika u 40 razrednih odjela i radi u dvije smijene na ukupno 4.925,7 m2 (GBP). Projektom se planira osigurati 13 novih učionica, izgraditi novu sportsku dvoranu te stvoriti ostale preduvjete za siguran i ugodan boravak učenika i ostalog osoblja u rekonstruiranom objektu koji će prema novom idejnom rješenju iznositi 9.091,7 m2 (GBP).

Foto: Facebook

Osnovna škola Eugena Kumičića nalazi se u centru grada Velike Gorice na adresi Ul. Josipa Pucekovića 4. Smještena je na k.č.br. 1597, k.o. Velika Gorica. Čestica ima osiguran kolni i pješački pristup sa sjeverozapadne strane putem prometnice na k.č.br. 1578. Omeđena je sa sjeveroistočne i sjeverozapadne strane česticama mješovite namjene, s jugozapadne strane površinama infrastrukturnih sustava (parkiralištem i javnim putem), a s jugoistočne strane javnim parkom. Glavni pješački pristup (učenika) se nadovezuje na pješački put parka te se nalazi na istočnoj strani čestice.

Ukupna građevinska bruto površina (GBP) predmetnog zahvata iznosi 9.091 m2, od toga:

 • dogradnja (GBP) = 4.433 m2
 • rekonstrukcija postojeće zgrade (GBP) = 4.658 m2
 • uklanjanje postojećeg dijela građevine = 267,3 m2

Ukupna površina vanjskih prostora iznosi 10.555,5 m2, od toga:

 • Opći prostori školski trg 488,4 m2
 • Prostori nastavnih područja vježbalište TIP 2

Radi prelaska osnovnih škola u Velikoj Gorici na nastavu u jednoj smjeni, predviđa se izgradnja i opremanje nove Osnovne škole  Kurilovec te dogradnja i rekonstrukcija Osnovne škole Eugena Kumičića.

Navedeni zahvati u prostoru se rade sa svrhom povećanja prostornih kapaciteta za izvođenje nastave, ali i sportskih te društvenih sadržaja u Velikoj Gorici.

Pri projektiranju i gradnji se radi postizanja visoke energetske učinkovitosti, primjenjuju načela održive gradnje s naglaskom na implementaciju mjera zelene infrastrukture (ZI), rješenja temeljenih na prirodi (NBS – Nature Based Solutions) i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama (KG).

Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Loading…

0

Što misliš?

Napisao vgradu