in ,

Grad donio Zaključak o raspodjeli sredstava za Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

Sredstva se raspoređuju prema prijedlogu Kulturnog vijeća

Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/15. i 6/15.), zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Krešimir Ačkar dana 22. travnja 2021. godine, donosi Zaključak o raspodjeli sredstava za Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

I.
Zaključkom o raspodjeli sredstava za Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
utvrđuje se raspored sredstava za programe koji će se financirati iz gradskog proračuna.

II.
Sredstva za Program iz točke I. ovoga Zaključka raspoređuju se prema prijedlogu Kulturnog vijeća na sljedeći način:

RB

UDRUGA

NAZIV PROGRAMA

PREDLOŽENA SREDSTVA

1.

Plemenita opčina turopoljska

 • Redovna djelatnost Udruge
 • Turopoljsko Jurjevo

205.000,00

20.000,00

2.

Folklorni ansambl „Turopolje“

 • Redovna djelatnost Udruge
 • Međunarodna kulturna suradnja
 • Međunarodni festival folklora

200.000,00

13.000,00

50.000,00

3.

Ogranak Matice hrvatske Velika Gorica

 • Matičin četvrtak
 • 12. Matičin književni natječaj
 • Matičine čitaonice
 • Časopis Luč i Škrijna turopolska
 • Slovor
 • Održavanje web stranice

7.500,00

1.000,00

3.000,00

19.500,00

5.000,00

5.000,00

4.

Ogranak Seljačke sloge Buševec

 • Etno zadruga Buševec
 • 17. susret pučkih kazališta kajkavskog govornog područja „KAJ- BUŠ“
 • 100 let OSS Buševec
 • Međunarodna kulturna suradnja
 • 19. Međunarodni festival tradicijskih glazbala

30.000,00

10.000,00

5.000,00

20.000,00

15.000,00

5.

KUD „Gradići“

 • 6. Etno dječja likovna kolonija

5.500,00

6.

KUD „Nova zora“

 • 25. Vojkovi dani
 • Međunarodna kulturna suradnja

10.500,00

13.000,00

7.

KUD „Dučec“

 • XV. Dani sv. Vida
 • Dučecove spelancije
 • Međunarodna kulturna suradnja

5.000,00

8.000,00

13.000,00

8.

KUD „Čiče“

 • Promocija i prezentiranje tradicijske kulture
 • Međunarodna kulturna suradnja
 • 16. Međunarodna smotra folklora „Ivanje u Čiču“

4.500,00

13.000,00

20.000,00

9.

Vukovina u srcu

 • „Vidim, čujem i mirišem ljeto“

8.000,00

10.

Platforma, obrt za medije i usluge

 • Utopijsko tijelo

14.000,00

11.

Zavičajno društvo  „Kravarske gorice“

 • Izložba fotografija – Vukomeričke gorice, slike ljudi i vremena

2.200,00

12.

Etno udruga Kurilovec

 • Jesen u Kurilovcu
 • Božić u Kurilovcu
 • Jurjevo u Kurilovcu
 • Održavanje web stranice

1.500,00

1.000,00

1.500,00

1.000,00

13.

Udruga umjetnika SPARK

 • Manifestacije i ostale aktivnosti u kulturi

3.300,00

14.

Hrvatska udruga Ars organi Sisciae

 • Festival Sancta Barbara; Drvene kapele – hrvatska kulturna baština

18.000,00

15.

Udruga Mala Opera

 • Glazbena pričaonica – Orašar, edukativni multimedijalni koncerti

5.500,00

16.

Društvo žena „Anđela Lovreković“ Mraclin

 • Po starinski

3.500,00

17.

KUD Stari grad Lukavec

 • Folklorijada

4.400,00

18.

Centar za kreativno pisanje

 • Napiši priču – radionica pisanja za mlade

7.000,00

19.

Gradski zbor Franjo pl. Lučić

 • Nastup zbora  u Rimu, međunarodna kulturna suradnja

13.000,00

20.

VIS Jane

 • Cjelovečernji koncert VIS Jane

5.600,00

21.

KUD Velika Mlaka

 • Međunarodna kulturna suradnja

13.000,00

22.

CULTURE TOURIST

 • Razgovori o hrvatskim modernim i suvremenim umjetnicima

6.000,00

23.

OPG Dianežević

 • Božićni običaji u Turopolju

10.000,00

III.
Sredstva iz točke II. ovoga Zaključka osigurana su u proračunu Grada Velike Gorice za 2021. godinu, u Razdjelu 007 – Upravni odjel za društvene djelatnosti u Poticanje kulturnog, umjetničkog i znanstvenog stvaralaštva koji se provodi kroz Aktivnost – Redovna djelatnost udruga za očuvanje tradicijske kulture na stavci rashoda 381 – Tekuće donacije te kroz Aktivnost – Manifestacije i ostale aktivnosti u kulturi na stavci rashoda 381 – Tekuće donacije.

IV.
S nositeljima programa Grad potpisuje ugovor o korištenju sredstava kojim se utvrđuju obveze i način korištenja sredstava. Akontacijska sredstva koje su udruge Plemenita opčina turopoljska i Folklorni ansambl „Turopolje“ dobile temeljem Zaključka o dodjeli akontacijskih sredstava za rad udruga koje se bave očuvanjem tradicijske kulture, Klasa:612-03/21-01/1; Urbroj:238-31-13/02130-21-1 od 25. siječnja 2021. uključena su u iznos odobrenih sredstava iz točke 2. ovog Zaključka te će se će se uključiti i u ugovore.
Nositelji programa obvezni su sredstva koristiti samo za namjene utvrđene programom i ugovorom.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Loading…

0

Što misliš?

Napisao Redakcija